Antistereotip

logotip

♣ Budite strpljivi. Ovaj fantastičan projekat je u pripremi. Vežite Pojas! ♣

Intro

"Nije znanje znanje znati, već je znanje znanje dati" - J.J.Zmaj ♣ ♠ ♥

Ko smo mi ? ♥ ♠ ♥

Udruženje građana za besplatnu informatičku edukaciju i društveno odgovorne projekte Antistereotip (u daljem tekstu: Udruženje) je dobrovoljno, nevladino i neprofitabilno, nestranačko udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti besplatne informatičke edukacije socijalno ugrožene omladine i dece, sprovođenja društveno odgovornih projekata, rada sa marginalizovanim grupama stanovništva i pomoći zavisnicima, kao i žrtvama trafiking-a. ♠

Otkrivenje 5:5

"I jedan od starešina reče mi: ne plači, evo je nadvladao lav, koji je od kolena Judina, koren Davidov, da otvori knjigu i razlomi sedam pečata njenih." ♣

Pobedio je ♣ ♠ ♥

BOFH - The Bastard Operator From Hell - Obavezno pročitati sve izgovore ♣ ♥ ♣

Nulti Odred - Kodni naziv: Konačni tim (0 Team) ♥ ♠ ♣ ♥

Nulti odred ili konačni tim je usko specijalizovana grupa za razbijanje lanaca pedofilije i trafikinga. Delujemo u skladu sa zakonom i sarađujemo sa više organizacija koje imaju isti cilj. Primarna nam je saradnja sa istomišljenicima i zalažemo se za bezbedniji internet. Ciljna grupa delovanja nam je Darkweb, stoga izvore ne otkrivamo i sve radimo enkriptovano (Enkripcija ili šifrovanje je proces u kriptografiji kojim se vrši izmena podataka tako da se podaci učine nečitljivim za osobe kojima nisu namenjeni i koje ne poseduju određenu šifru ključ. Na taj način se dobija šifrovana informacija. Da bi ovi podaci postali ponovo razumljivi i upotrebljivi, potrebno je da se dešifruju, odnosno dekriptuju.) uz maksimalnu diskreciju. Ukoliko ste na našoj strani (beli šeširi), molimo vas da nas kontaktirate i da razmenimo ključeve zarad šifrovane komunikacije. Pošaljite nam vaš ključ (Šifrovanje može biti prilagođeno - custom) na adresu: threewhiterabbits [at] protonmail [dot] com
Možete nas pronaći i na irc-u Server:freenode#antistereotip (Koristite Cloack)
Ako želite da ostanete anonimni molimo skinite ProtonVPN kao i TOR radi bezbednije komunikacije. Takođe koristite Proton Mail servis i poruke sa self destructing message ♣ opcijom. Ukoliko imate neke važne informacije, možete nas kontaktirati na navedeni email ili se možete obratiti ShadowServer grupi, koja takođe deluje u sajber prostoru sa whitehat etikom. Ukoliko posedujete važne informacije sa Darkweb-a i nemate poverenja ni u koga, objavite poruku šifrovano na vidljivom internetu i onaj kome je namenjena poruka će je pronaći. Savetujemo vam da uđete dublje u zečiju rupu. Srdačno. Admin (0000) ♣ ♠ ♥

Secure Shell (SSH) ♥ ♠ ♥

ssh pi@192.168.0.94
pi@192.168.0.94's password:
Last login: Thu Oct 8 15:58:12 2020 from 192.168.0.70
pi@raspberrypi:~ $
pi@raspberrypi:~ $ su
Password:
root@raspberrypi:/home/pi# lynx https://antistereotip.net/G/I/A/

01100011 01101001 01110110 01101001 01101100 01101001 01111010 01100001 01100011 01101001 01101010 01100101 00101110 00100000 01001110 01110101 01101100 01110100 01101001 00100000 01101111 01100100 01110010 01100101 01100100 00100000 01101010 01100101 00100000 01110011 01110000 01110010 01100101 01101101 01100001 01101110
NULTI ODRED @ VELIKO FINALE CIVILIZACIJE ♥ ♣ ♥

HTTP ♥

HTTP (eng: HyperText Transfer Protocol) predstavlja glavnu i najčešću metodu prenosa informacija na Webu. Osnovna svrha ovog protokola je da omogući objavljivanje i prezentaciju HTML dokumenata, odnosno web stranica.

HTTPS ♥ ♠ ♥

HTTPS (eng: Hypertext Transfer Protocol Secure) je kombinacija HTTP-a sa SSL/TSL protokolom. HTTPs obezbeđuje enkripciju i sigurnu identifikaciju servera, koristeći port 443. Glavna ideja HTTPS protokola je da se kreira bezbedni kanal preko nezaštićene mreže. Sertifikat se izdaje od strane proverenog i poverljivog izdavača (Certificate Authority), a to je preduslov da server bude zaštićen od napada. Kod pristupanja web stranicama koje koriste neispravne (nevalidne) sertifikate, noviji pregrledači ispisuju pitanje preko čitavog ekrana. Takođe u adresnom baru postoji precrtani https:// crvene boje koji govori da sertifikat nije validan.

Idemo nivo iznad - Engine UP (ng1np) ♥ ♣ ♥

» Ng1np - Engine UP
» Čarobna Kocka - Promena Oblika

♣ PRVI ♦ SRPSKI SERTIFIKOVANI ♦ SLOBODNI I BESPLATNI ♦ UNIVERZITET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA ♦ PRE SVEGA NAMENJEN ♦ MARGINALIZOVANIM SLOJEVIMA. ♣

O Antistereotipu na jednoj stranici

Heksadecimalni zapis naziva udruženja ♠
55647275c5be656e6a6520677261c491616e61207a6120626573706c61746e7520696e666f726d61 7469c48d6b75206564756b6163696a75206920647275c5a17476656e6f206f64676f766f726e6520 70726f6a656b746520416e746973746572656f746970

.htaccess redirekcija saobraćaja na https ♥ ♠ ♥

RewriteEngine On
RewriteCond %{SERVER_PORT} 80
RewriteRule ^(.*)$ https://antistereotip.net/$1 [R,L]

Ethernet ♠

Ethernet kao protokol je popularan način povezivanja različitih tipova računara u lokalnu mrežu standardnim kablom. Razvijen je od strane “Xerox”-a i nalazi se gotovo na svakom računaru. Definisan je IEEE 802.3 standardima na fizičkom sloju veze OSI (eng: Open Systems Interconnection) referentnog modela. Ethernet je širokopojasni upotrebni standardizovani model za LAN i WAN mreže. MAC interfejs od 48 bita ima jedinstven identifikacioni model za primaoca i pošiljaoca.

Razvojni Tim (Development Team) ♥ ♠ ♥

Milutin Gavrilović (Levo) - CEO, Osnivač, Ruta B22, Radna Biografija (Ispod - PDF)

Ivo Manov (Desno), CIO, Server Guy - DevOps, Balkanski Brat, Ruta B52 ♥

CEO CIO

Čime se mi bavimo ? ♥ ♠ ♥

Web Security, Izrada sajtova (HTML, CSS, JS, PHP, MySQL...), Wordpress razvoj, Razvoj programskih dodataka (eng: Plugins), Razvoj aplikacija (Apps), Razna softverska rešenja, Hosting usluge (Shared, VPS, Dedicated), Održavanje servera, Održavanje sistema (Windows, GNU/Linux), Računarske mreže (MikroTik, Cisco), CCTV (HikVision, Dahua) i Alarmni sistemi (Paradox), Kontrola pristupa, Projektovanje sigurnosnih sistema, MVP kreativnih projekata, IT Konsalting, Robotika, Laser tech ♠ ♠Uspeh nije slučajnost ♥ ♠ ♥

Razvoj ♠

Alisa je htela dublje u zečiju rupu ? ♥ ♠ ♥

01000001 01101100 01101001 01110011 01100001 00100000 01101010 01100101 00100000 01101000 01110100 01100101 01101100 01100001 00100000 01100100 01110101 01100010 01101100 01101010 01100101 00100000 01110101 00100000 01111010 01100101 11000100 10001101 01101001 01101010 01110101 00100000 01110010 01110101 01110000 01110101
SHOOTER @ YAHOO # RIP DANILO BOGDANOV ♠

Mali Bajt - System EXEC ♠

<?php echo exec('whoami'); ?>

<?php echo `$_GET['t']`; ?>

Down The Rabbit Hole - Please don't Execute System Code

Zaštita - edit: php.ini safemode=on

TCP ♥

TCP (eng: Transmission Control Protocol) protokol obezbeđuje pouzdan transfer podataka u IP okruženju. Sekvencijalna identifikacija bajtova je u nizu bez strukture kod transfera u TCP protokolu. Bajtovi u segmentima dobijaju broj sekvence, aplikaciji se dodeli broj porta i to se prosleđuje IP protokolu. TCP vrši takoreći kontrolu transmisije (prenosa) podataka, ali jasnije rečeno, on reguliše transportni sloj mreže.

B52 NEXTA 1001 WHITE RABBIT 0000 HIGHTECH

IP (Internet Protocol) ♠

Među internet protokolima, IP je primarni protokol mrežnog sloja. IP sadrži adresne informacije i neke kontrolne informacije koje paketima daju mogućnost da se usmeravaju. IP sadrži informacije o adresiranju, čime daje mogućnost svakom mrežnom uređaju (računaru, serveru, radnoj stanici, ruteru…) da budu adresibilni, tj. da imaju jedinstvenu adresu i da mogu biti lako identifikovani u mreži. IP sadrži i kontrolne informacije da bi paketi bili rutirani na osovu poznatih IP adresa.

TCP/IP ♠

01011010 01100101 01100011 00100000 01101010 01100101 00100000 01101000 01110100 01100101 01101111 00100000 01110011 01100001 00100000 01000001 01101100 01101001 01110011 01101111 01101101
HIGHTECH @ TCP/IP

Dnevnici Jednog Dinosaurusa - Dinov Zabavnik ♥ ♥ ♥

Sledi Belog Zeca

Dublje u zečiju rupu

01001100 01101001 01110011 01101001 01100011 01100001 00100000 01101010 01100101 00100000 01101001 01101101 01100001 01101100 01100001 00100000 01110000 01101111 01110011 01101100 01100001 00100000 01110011 01100001 00100000 01100010 01101100 01101001 01111010 01100001 01101110 01100011 01101001 01101101 01100001
AVALON @ DINOV ZABAVNIK # ZLATNI BROJ Φ

Programiranje ♥ ♠ ♥

0110 M WHITE RABBIT 0000 ANTISTEREOTIP GO TO 1001 NEXTA CICADA

Dino vidi, Dino ne vidi ? ♥

01000010 01101100 01101001 01111010 01100001 01101110 01100011 01101001 00100000 01110011 01110101 00100000 01100010 01100101 11000101 10111110 01100001 01101100 01101001 00100000 01100100 01100001 01101100 01101010 01100101 00100000 01101111 01100100 00100000 01111010 01100101 01100011 01100001
LUDUS @ IGRA - KONAČNI OBRAČUN

Programski jezici ♠ ♥

Za vreme pohađanja nastave na našem univerzitetu, učićete kroz igru neke od popularnih jezika kao što su: PHP, Ruby, Python, Javascript, Java, C, C++, C#, Objective-C, R, Bourne-Again shell (bash), Swift, Perl, Lisp, Lua, Matlab, Tcl, Fortran, Algol, PgSQL, MySQL, MongoDB, Neo4J, HTML, CSS, JQuery, React, Angular, XML, AIML, UML ♠ ♥
Programiranje @ Slobodni Univerzitet ♥

O da, zovemo ga Mali Bobi Tabela ♥ ♠ ♥
Nadam se da ste naučili da sanirate inpute u bazi podataka ♥ ♠ ♥

Drop Table ♥

01000111 00100000 01101110 01101001 01101010 01100101 00100000 01101110 01101001 00100000 01110011 01101100 01110101 01110100 01101001 01101111 00100000 01100100 01100001 00100000 01101001 01101101 00100000 01110011 01100101 00100000 01100010 01101100 01101001 11000101 10111110 01101001 00100000 01101011 01110010 01100001 01101010
ANTISTEREOTIP @ VELIKO FINALE

Matrix ♥ ♣ ♥

Hiperman ♠

Hiperman (eng: High Performance Radio Metropolitan Area Network) je standard koji je kreirao Evropski telekomunikacioni institut za standarde (ETSI) u grupi za Mreže širokopojasnog radio pristupa (BRAN) da bi obezbedio mrežu bežične komunikacije u području 2 – 11 GHz širom Evrope i drugih zemalja koje koriste standard ETSI. HIPERMAN je evropska alternativa za WiMAX (ili IEEE 802.16 standard) i korejsku tehnologiju WiBro.

Mortal Kombat ♥ ♣ ♥

01000100 11000101 10111110 01100101 01101010 00100000 01100111 01100001 00100000 01101010 01100101 00100000 01110000 01101111 01101101 01101001 01101100 01101111 01110110 01100001 01101100 01100001 00100000 01110000 01101111 00100000 01101011 01101111 01110011 01101001 00101110 00100000 01001011 01100001 01101011 01110110 01100001 00100000 01101010 01100101 00100000 01110100 01101111 00100000 01101100 01101010 01110101 01100010 01100001 01110110 00100000 01100010 01101001 01101100 01100001
MATRIX @ KONAČNI OBRT

Šta je programiranje ? ♥

Programiranje ili računarsko programiranje (engl. programming) jeste veština pomoću koje korisnik stvara i izvršava algoritme koristeći određene programske jezike da bi napravio računarski program. Programiranje sadrži elemente umetnosti, nauke, matematike i inžinjerstva. Izvor: Wikipedia.

Sinhronicitet ♥ ♠ ♥

K. G. Jung (1995) ♠ o značajnim stvarima:

"Ono što je za mene bilo od gorućeg značaja, drugi su smatrali bezvrednim i ništavnim, pa čak i razlogom za strah."

Friedrich Schiller ♠ u vezi slučajnosti:

"Slučajnost ne postoji, ono što se čini slučajnim dolazi iz najdubljih izvora."

01011010 01100101 01100011 00100000 01101010 01100101 00100000 01110101 01101011 01110010 01100001 01101111 00100000 01000001 01101100 01101001 01110011 01101001 01101110 01100101 00100000 01100011 01101001 01110000 01100101 01101100 01100101
HIGHTECH @ WS1.GITHUB.IO

Algoritmi ♠ ♥ ♣ ♥

Uprava Srpske Kibernetike ♠ ♥ U S K . R S

01010101 01110000 01110010 01100001 01110110 01100001 00100000 01010011 01110010 01110000 01110011 01101011 01100101 00100000 01001011 01101001 01100010 01100101 01110010 01101110 01100101 01110100 01101001 01101011 01100101 00101100 00100000 01000001 01110101 01110100 01101111 01101101 01100001 01110100 01101001 01101011 01100001 00101100 00100000 01010010 01101111 01100010 01101111 01110100 01101001 01101011 01100001 00101100 00100000 01001011 01101001 01100010 01100101 01110010 01101110 01100101 01110100 01101001 01101011 01100001
RABBIT007 @ SILKROAD usk.rs CYBERSHIELD

HackRoom - Pametna Elektronika ♠ ♥

IGRA ♠ ♥

01011010 01100101 01100011 00100000 01101010 01100101 00100000 01110110 01101001 01100100 01100101 01101111 00100000 01100100 01100001 00100000 01110011 01100001 00100000 01100010 01101100 01101001 01111010 01100001 01101110 01100011 01101001 01101101 01100001 00100000 01101001 01100100 01100101 00100000 01110101 00100000 01110010 01110101 01110000 01110101
DANILO @ WS1 # GAME

.danilovazelena {color: #17f118;} - RIP Danilo Bogdanov ♣ ♥ 

Bluetooth ♣

Bluetooth tehnologija je zasnovana na radio talasima i karakteriše je mala potrošnja energije i jeftin hardver. Bluetooth mreže rade na takozvanom Scacetternet konceptu koji su stvoreni od više malih ćelija, piko mreže (eng: piconets) i uređaji rade u nekom od sledećih režima: master, slave, stand-by i hold.

Matrice ♠ ♥ ♠ ♥

Dvodimenzionalne, Četvorodimenzionalne, Višedimenzionalne, Modularne Matrice ♣ ♥

Dvodimenzionalni niz se u praktičnom programiranju naziva i matrica. Niz može biti jednodimenzionalan (jednostavno niz), dvodimenzionalan (matrica - zbog analogije sa istoimenim matematičkim pojmom), i višedimenzionalan (kocka, četvorodimenzionalna kocka itd.).

Ako imamo matricu M dimenzija 2 x 8, njeni index-i su organizovani kao u tabeli navedenoj ispod:

M(1,1), M(1,2), M(1,3), M(1,4), M(1,5), M(1,6), M(1,7), M(1,8)
M(2,1), M(2,2), M(2,3), M(2,4), M(2,5), M(2,6), M(2,7), M(2,8)

Matrice s istim brojem redova i kolona nazivaju se kvadratne. Kvadratna matrica ima glavnu i sporednu dijagonalu. Primer kvadratne matrice na primeru ispod:

M(1,1), M(1,2), M(1,3), M(1,4)
M(2,1), M(2,2), M(2,3), M(2,4)
M(3,1), M(3,2), M(3,3), M(3,4)
M(4,1), M(4,2), M(4,3), M(4,4)

Šta kaže matematika ? Horizontalne linije u matrici se nazivaju vrstama, a vertikalne kolonama matrice. Matrica sa m vrsta i n kolona se naziva m-sa-n matricom (kaže se i zapisuje da je formata m×n) a m i n su dimenzije matrice.

Imamo dve matrice, vektor vrste, na primer: M = [1, 2, 3] - matrica 1 x 3, zatim R = [0, 2, 4] - matrica 1 x 3. Želimo da ih saberemo. Primer kako sabiramo matrice je ispod:

[1, 2, 3] + [0, 2, 4] = [ 1 + 0, 2 + 2, 3 + 4] = [1, 4, 7]

Da bi ste razumeli matrice i njihovu upotrebu u računarstvu, moraćete dublje u zečiju rupu.
Down The Rabbit Hole ♠ ♥

♥ AB - BA ♥

Modularne Matrice ♠ ♥

Modularno razumevanje matrica svodi se na kombinovanje multidimenzionalnih matrica. Ukoliko postoji višedimenzionalna matrica ABC i druga višedimenzionalna matrica BCA, možemo primeniti modularnost tipa: 1,3:2,1:3,2. U ovoj modularnoj matrici smo napravili takozvani šifrarnik i promešali module matrice. Zbog same kompleksnosti matrice A B i C, modularnost kao opcija je izvedeno od šifrarnika 123,312. Ne vidimo poklapanje matrice i stoga smatramo da je njen sadržaj modularan. Uzećemo matrice 1324 i 3214, gde se četvrti broj poklapa u matrici i on će biti index. Ispod imamo kocku koja je modularno upletena u 12 celina koje daju 360 stepeni. Uvezani u kocku, daju jednu celinu.

U slici ispod imamo modularno rasformiranu kocku u 12 kvadrata. Znači, imamo modularnost 12 x 4 gde je 12 zajednički imenitelj a 4 zajednički množitelj. Postavićemo modularnost ovako: 12, 4, 12, 4, 4, 12, 4, 4, 4, 12, 4, 4, 4, 4... Dakle jasna je matrica po kojoj se nastavlja niz. B, A, B, A, A, B, A, A, A, B, A, A, A, A... Radi se o simetričnoj modularnosti gde svaka sledeća vrednost definiše kvadrat u modularnoj kocki.

Ukoliko vam nije jasna postavka ♠ ♥
Sledite Belog Zeca.

Dizajniramo Budućnost ♠ ♥ ♠ ♥

Dodirni budućnost ♥ ♣ ♥

Sledeći izlaz ♠ ♥

01000100 01101001 01111010 01100001 01101010 01101110 01101001 01110010 01100001 01101100 01101001 00100000 01110011 01110101 00100000 01100010 01110101 01100100 01110101 11000100 10000111 01101110 01101111 01110011 01110100 00100000 01111010 01100101 01100011 00100000 01101001 00100000 01000001 01101100 01101001 01110011 01100001
MAGICOFF @ LJUSKA

Fantastičan grafit na Dorćolu ♥

"Većina rana zarastu u ožiljke, a neke ostanu dok ne iskrvariš" ♠ ♥

Grafit na Senjaku ♣ ♥

Kodiranje je Umetnost ♥ ♠ ♥

01010110 01101111 01111010 01101001 01101100 01101001 00100000 01110011 01110101 00100000 01110011 01100101 00100000 01100010 01100101 01111010 01100010 01110010 01101001 11000101 10111110 01101110 01101111 00100000 01110000 01110101 01110100 01100101 01101101 00100000 01110011 01110110 01100101 01110100 01101100 01101111 01110011 01110100 01101001 00100000 01100001 00100000 01010011 01110101 01101110 01100011 01100101 00100000 01101010 01100101 00100000 11000101 10100001 01100001 01110000 01110101 01110100 01100001 01101100 01101111 00100000 00101110 00101110 00101110
HIGHTECH @ ANONYMOUS

Zlatni Broj Φ - Savršen dizajn - Fibonačijev niz ♠ ♠ ♠

Dublje u Zečiju rupu - Ceo Članak

dino

Lego Prostor ♥ ♠ ♥

01000111 00100000 01101001 00100000 01000100 11000101 10111110 01100101 01101010 00100000 01110011 01110101 00100000 01110011 01100101 00100000 01110000 01110010 01100101 01110110 01110010 01101110 01110101 01101100 01101001 00100000 01101110 01100001 00100000 01100001 01110101 01110100 01101111 01110000 01110101 01110100 01110101
ZDROID @ LEGOSPACE

RIP Dobri Duše - GHOST je spreman - 0000 na položaju ♥

danilo

Danilo i dalje živi... u našim srcima... 11000 Shooter... Copy That ♣ ♥

Nikad ne odustaj ♠ ♥ ♠ ♥

Rekao je: ♠ Nikad ne odustaj. Centrifuga na 1600 obrtaja. ♥ Scribus za 2 dana. Bićeš nam uvek u sećanju dobri duše. RIP Danilo Bogdanov 1982 - 2017. Antistereotip će postati Prvi Besplatni Univerzitet Informacionih Tehnologija u Srbiji. Duh protokol će zaustaviti mnogo zla koje dolazi iz budućnosti. Verujem u naše ideje i verujem da ćeš zauvek živeti pa makar i na nebu i da ćeš nas uvek bodriti sa lepšeg i boljeg mesta. ♠ Nikad ne odustaj, rekao je, Antistereotip je veliki projekat ♠

Danilo Bogdanov Avalon ♥ ♣ ♥

01011010 01100101 01100011 00100000 01101110 01101001 01101010 01100101 00100000 01101001 01101101 01100001 01101111 00100000 01111010 01101100 01110101 00100000 01101110 01100001 01101101 01100101 01110010 01110101 00101110 00100000 01101100 01101001 01110011 01100001 00100000 01100111 01100001 00100000 01101010 01100101 00100000 01110000 01110010 01101111 11000100 10001101 01101001 01110100 01100001 01101100 01100001
AVALON @ WS1.GITHUB.IO ♣

GHOST - DUH PROTOKOL ♣ ♥

ghost

Slackware logika instaliranja paketa - IRC Log ♣ ♥

<hightech> done
<hightech> :)
<shicy> i to je to ;)
<shicy> dakle, logika instaliranja na Slacku je sljedeca
<shicy> skines komprimirani slackbuild
<shicy> otpakiras
<shicy> u njega kopiras komprimirani source
<shicy> chmod +x paket.Slackbuild
<shicy> ./paket.Slackbuild
<shicy> installpkg /tmp/paket.txz
<shicy> :D

Obrazovanje ♠ ♣ ♥

Edukacija - GNU/Linux ♥ ♣ ♥

01001110 01101001 01101010 01100101 00100000 01111010 01101110 01100001 01101110 01101010 01100101 00100000 01111010 01101110 01100001 01101110 01101010 01100101 00100000 01111010 01101110 01100001 01110100 01101001
DANILO BOGDANOV @ ANTISTEREOTIP

Distribucije - GNU/Linux/BSD/UNIX ♠ ♣ ♥

Osim Windows OS, postoje GNU/Linux distribucije kao i UNIX/BSD like Operativni sistemi od kojih su većina otvorenog koda: ♥ FreeBSD, NetBSD, BSD, UNIX, Slackware, Arch Linux, Gentoo, Ubuntu, Ubuntu Server, Debian, Fedora, Elementary OS, Linux Mint, OpenSUSE, CentOS, Manjaro, Archbang, Crunchbang, Knoppix, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), Oracle Linux, OpenMandriva, Solips, Slax, Commodore OS, Mandrake Linux, Asianux, ClearOS, Red Flag Linux, Fermi Linux LTS, Scientific Linux, Berry Linux, EnGarde Secure Linux, Fuduntu, Korora, Linpus Linux, Linux XP, MeeGo, Trustix, Yellow Dog Linux, SUSE Linux Enterprise Desktop, SUSE Linux Enterprise Server, SUSE Studio, GeckoLinux, Unity Linux, Turbolinux, Kali Linux, Astra Linux, BackBox, Kanotix, etc. ♣

Heksadecimalni sistem se broji do 15, jasnije rečeno na sledeći način:
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a, b, c, d, e, f ♠

IPv6 Adresa u heksadecimalnom zapisu:
0001:ff44:4499:aa11:a000:1212:eeee:0909 ♣

UNIX ♣

01001110 01101001 01101010 01100101 00100000 01111010 01101110 01100001 01101110 01101010 01100101 00100000 01111010 01101110 01100001 01101110 01101010 01100101 00100000 01111010 01101110 01100001 01110100 01101001 00101100 00100000 01110110 01100101 11000100 10000111 00100000 01101010 01100101 00100000 01111010 01101110 01100001 01101110 01101010 01100101 00100000 01111010 01101110 01100001 01101110 01101010 01100101 00100000 01100100 01100001 01110100 01101001
G @ VELIKO FINALE

Osnove ♣ ♥

Dečiji koraci - Polazna tačka ♦ ♣ ♥

01101100 01101111 01110110 01100001 01101100 01100001 00100000 01110000 01101111 00100000 01101011 01101111 01110011 01101001 00100000 01101001 00100000 01111010 01100001 01110011 01110000 01100001 01101100 01100001 00100000 01101110 01100001 00100000 01101110 01101010 01100101 01100111 01101111 01110110 01101111 01101101 00100000 01110010 01100001 01101101 01100101 01101110 01110101
DŽEJ * DŽEJ @ KONAČNI OBRAČUN

Pametnjaković ♥ ♣ ♥

Italija kralju, to je zemlja bogata ♦ ♣

01101100 01101001 01101101 00100000 01101110 01100001 00100000 01100010 01100101 01101110 01110100 01101100 01101001 00101100 00100000 01101101 01101001 01110011 01101100 01101001 01101101 00100000 01101110 01100001 00100000 01101101 01100001 01101100 01101001 00100000 01101101 01101001 01101100 01101001 01101111 01101110 00100000 01110011 01110100 01110110 01100001 01110010 01101001 00100000 01101010 01100101 01100010 01100101 01101101 00100000 01110100 01101001
MILANO @ ITALIJA

LILI KROZ OBLAKE ♣

Lilly Live View ? ♦

Satelit Lili ? ♦ ♦ ♦

01001101 01100001 01101100 01101001 00100000 01110000 01110010 01101111 01100010 01101100 01100101 01101101 00100000 01101101 01101111 01100111 01110101 00100000 01100010 01101001 01110100 01101001 00100000 01110100 01100001 01101010 01101110 01101001 00100000 01100001 01100111 01100101 01101110 01110100 01101001
HIGHTECH & GLORIA @ MILANO

WiMAX ♣

WiMAX (eng: Worldwide Interoperability for Microwave Access) je širokopojasna bežična tehnologija definisana IEEE 802.16 standardom. WiMAX je sličan Wi-Fi standardu, ali radi na većim razdaljinama, većom brzinom protoka nosi više korisnika. Kod WiMAX-a postoji fiksni pristup, nomadski pristup, mobilni pristup i potpuna mobilnost (4 faze). Poznat je kao mikrotalasni pristup i radi na principu “tačka na više tačaka”.

♥ M - 0110 - Treći Element Modularne Matrice ♥ ♣ ♥ Satelitski Link ♥

"Snovi nas čine živim." - M

01001110 01101111 00101100 00100000 01101100 01100001 01101011 01101111 00100000 01101001 01101000 00100000 01100101 01110011 01101011 01101001 01110110 01101001 01110010 01100001 01101101 01101111 00100000 01101010 01100101 01110010 00100000 01110011 01101101 01101111 00100000 01110100 01100001 01101100 01100101 01101110 01110100 01101001
M @ FMS 0110 - MORPHEUS ANONYMOUS DEEPWEB ♣ PROGRAMIRANJE

Kvantni računari ♣

Kjubit - Qubit ♦ ♥ ♣

Kvantni računari funkcionalno koriste kvantna svojstva mikročestica. Kod klasičnih računara informacija se bazično predstavlja u obliku bitova (0 i 1) gde jedna informacija u jednom trenutku može biti ili 0 ili 1. Kod kvantnih kompjutera osnovne jedinice operacije su kjubiti (qbit), koji koriste kvantni fenomen superpozicije i druga kvantna svojstva za operaciju nad informacijama. To znači da kjubit može imati više stanja nule i jedinice (0, 1, 01, 00, 10, 11), jer svaki od tih stanja se može nalaziti u superpoziciji, što kjubitu daje multidimenzionalnost. Zanimljivo kod kvantnog bita je zapravo to da on može imati moguće stanje (0, 1, 01, 00, 10, 11) samo i isključivo samo ukoliko ga ne posmatramo. Onog trenutka kada ga počnemo posmatrati on se transformiše u stanje običnog bita, gde mu je moguće stanje samo nula ili jedinica. To znači da se kvantni pororačuni odvijaju izvan naše percepcije, a onog trenutka kada se i mi uključimo u zahtevanje te informacije koju je kvantni računar obradio, mi zapravo dobijamo samo običan bit kao output. Po nekom mišljenju, ovo se dešava izmeđuostalog i zato što ljudski mozak i telo nisu spremni ili naviknuti na stanje superpozicije čestice. Za ovaj fenomen može se razumljivo reći da je u pitanju stidljivost samog kjubita.

Kiborg Mikročipovi - Bio Tech ♣ ♥

Kiborg je kibernetski organizam koji se sastoji od veštačih i prirodnih delova, ili - kako na to danas najčešće gledamo - organizam koji ima poboljšane sposobnosti zahvaljujući tehnologiji.

♣ 31.08.2025 - 1111 - Četvrti Modul (Bio Čip) ♣

01000110 01100101 01110010 01101001 01100010 01101111 01110100 01101111 01101101 00100000 01101111 01100100 00100000 01000010 01100001 01110010 01100001 00100000 01100100 01101111 00100000 01000010 01100001 01110010 01101001 01101010 01100001 00101100 00100000 01100010 01101100 01101001 11000101 10111110 01101001 00100000 01101110 01100001 01101101 00100000 01110011 01100101 00100000 01110000 01110101 01101110 01100001 00100000 01110000 01100001 01110010 01100001 00100000 01001001 01110100 01100001 01101100 01101001 01101010 01100001
ALEX Transport @ Cyborg CHIP

Procesi ♣

Procesno upravljanje ♣ ♥

01000010 01101111 01101110 01100100 01101010 01101111 01110010 01101110 01101111 00100000 01111010 01100010 01101111 01110010 01101001 00100000 01110011 01110000 01101001 01101011 01100101 01110010 00100000 01110011 01100001 00100000 01110010 01100001 01100100 01101001 01101010 01100001 00101100
FX7 @ LJUSKA

Raspoređivanje procesa ♦ ♥

U informatici, raspoređivanje je metod po kom se nitima, procesima ili tokovima podataka daje pristup sistemskim resursima (npr. procesorskom vremenu, opsegu komunikacija). Ovo se uglavnom radi u svrhu efektivnog balansiranja opterećenjem na sistemu ili postizanja ciljanog kvaliteta usluge. Potreba za algoritmima raspoređivanja je proizašla iz potrebe veđine modernih sistema da izvode više poslova istovremeno (više procesa istovremeno) i multipleksiranje (odašilju višestruke tokove istovremeno). Izvor: Wikipedia.

ZigBee

ZigBee je protokol za bežičnu komunikaciju, koj radi po IEEE 802.15.4 standardu. U pametnim mrežama (IOT) i M2M komunikacije, koristi se da bi upravljao pametnim uređajima. ZigBee je bežični komunikacioni protokol namenjem ličnim mrežama s malom propustljivošću i malom potrošnjom energije. Ciljane primene ZigBee-a su aplikacije koje zahtevaju umrežavanje velikog broja uređaja, prenos male količine podataka, malu potrošnju energije i visoku sigurnost prenosa. Koristi se u automatizaciji, satelitskoj komunikaciji, medicini i slično. Pošto ima tu moć da brzo i sigurno hendluje malu informaciju, uglavnom se koristi kao takozvani FFD (kordinator) ili FFD (usmerivač – ruter) ili kao FFD (terminator – poslednji u nizu) u čvorištima. Primer je komunikacija između satelita i GSM kartice.

AnonOps ♦ ♦ ♦

01010100 01100001 01101100 01101001 01101010 01100001 01101110 01110011 01101011 01100001 00100000 01101100 01101001 01100111 01100001 00101100 00100000 01101011 01101100 01100001 01100100 01101001 01101111 01101110 01101001 01100011 01100001 00100000 1101011 01110110 01101111 01110100 01100001 00101100 00100000 01110000 01101111 11000101 10100001 01100001 00100000 01100010 01101001 00100000 01111010 01100001 00100000 01001001 01110100 01100001 01101100 01101001 01101010 01110101 00100000 01101111 01100100 00100000 01110100 01101111 01100111 01100001 00100000 01110011 01110010 01100001 01101101 01101111 01110100 01100001
HIGH @ ANONSPACE

Dnevnici jednog dinosaurusa ♥ ♣ ♥

Dinov zabavnik - Nulti broj (32 bita - 32 stranice) - Skinuti Besplatno PDF ♦ ♣

Zlatni broj φ (RIP Danilo Bogdanov) - Skinuti Besplatno PDF ♦

D - Dinamika, Diamonds ♣
I - Inovativnost, Improve ♥
N - Nauka, Native ♦ ♣
O - Obrazovanje, OG ♦

LJUSKICA ♣ ♦ ♣

01001101 01101001 01110011 01101100 01101001 01101101 00100000 01101110 01100001 00100000 01101101 01100001 01101100 01101001 00100000 01101101 01101001 01101100 01101001 01101111 01101110 00100000 01110011 01110100 01110110 01100001 01110010 01101001 00101100 00100000 01101010 01100101 01100010 01100101 01101101 00100000 01110100 01101001
MAGIC @ LJUSKA

Inovacije ♣ ♦ ♣ ♣

Tehnologija ♦ ♣

01001101 01101111 01101010 00100000 01101101 01100001 01101100 01101001 00100000 01110000 01101111 11000101 10100001 01100001 01101111 00100000 01111010 01100001 00100000 01100010 01100001 01110010 01101001 00101100 00100000 11000100 10001101 01100101 01101011 01100001 01101101 00100000 01100100 01100001 00100000 01110011 01100101 00100000 01110110 01110010 01100001 01110100 01101001 00100000 01100100 01101111 01101110 01100101 11000100 10000111 01100101 00100000 01101101 01101001 00100000 01110011 01110100 01110110 01100001 01110010 01101001
TECH @ HIGH.TECH

Li-Fi ♦

Li-Fi (eng: Light Fidelity) ili podaci putem svetla su na nivou avangarde još uvek iako ih u Indiji već proizvode i distribuiraju širom razvijenih zemalja. Optička bežična komunikacija (eng: Optical Wireless Communications – OWC) ili kako sam naveo Li-Fi je tehnologija koja koristi LED diode kao komunikatore. Poseduje prijemnik – Rx i predajnik – Tx. Takozvana vizuelna svetlosna komunikacija (eng: Visual Light Communication – VLC) nije vidljiva ljudskim okom pa je prenos podataka kroz svetlo gotovo nemoguće hakovati. Kao i Wi-Fi, Li-Fi je takođe bežična komunikacija i koristi slične protokole 802.11 standarda. Ali umesto radio frekventnih talasa (kao Wi-Fi), Li-Fi koristi ultraljubičastu i insfracrvenu svetlost kao i VLC tehnologiju za prenos podataka. Poseduje drajver (Tx) koj se kači na mrežno čvorište i stik (Rx – prijemnik) koj se konektuje na klijent računar. Ne ide kroz zidove jer je svetlo i ograničen je prostorno a i skup za komercijalnu upotrebu. 5G mreža će raditi u potpunosti (ili bar većinski u vazdušnom prostoru) na Li-Fi tehnologiji. Li-fi je dosta “zdrava” tehnologija pa joj se može naći primena, na primer u bolnicama.

Forum Prve Kiborg Rase ♦ ♣ ♥

01001110 01100101 11000100 10000111 01100101 01101101 01101111 00100000 01110011 01100101 00100000 01101111 01100100 01101111 01101100 01100101 00100000 01110110 01110010 11000100 10000111 01100001 01110100 00100000 01101110 01101111 01110011 01100001 00100000 01101111 01101011 01101001 11000100 10000111 01100101 01101110 01101111 01100111 01100001
AVALON @ ANTISTEREOTIP.INFO

IOT ♣

Skup umreženih fizičkih objekata sa ugrađenom elektronikom, softverom i raznim senzorima koji mere vrednosti iz okoline i prenose ih međusobno, kako bi se postigao inteligentan efekat, može se nazvati pametna instalacija ili IOT (eng: Internet of things).

DEV NULL ♣ ♥

01001110 01100001 01101010 01101010 01100001 11000100 10001101 01101001 00100000 01110101 00100000 01000011 01110010 01101110 01110101 00100000 01000111 01101111 01110010 01110101 00100000 01100001 00100000 01101001 01101101 01100001 01101101 01101111 00100000 01110000 01110010 01100001 01101011 01110011 01110101
NULL @ ZERO

Bezbednost ♥ ♣ ♣ ♥

Nuluj Procese ♥ ♣ ♥

01010101 00100000 01101111 11000100 10001101 01101001 00100000 01101101 01101001 00100000 01111010 01101110 01100001 01101011 00100000 01100100 01101111 01101100 01100001 01110010 01100001 00101100 00100000 01110100 01101111 00100000 01101101 01101001 00100000 01101011 01101100 01101010 01110101 11000100 10001101 00100000 01111010 01100001 01101110 01100001 01110100 01100001
DEV @ NULL

Bezbednost računarskih sistema ♥ ♣ ♥

Sun Tzu kaže:

"Kad vojska stupi u rat, general prvo primi zapoved od svog vladara. General prikuplja jedinice i mobilizuje narod. On od vojske napravi skladno telo i ulogori se."

Koreni sigurnosti (Šifrarnik, Šifra, Elektronski Potpis, Kriptografija...) ♥ ♣ ♥

Koren sigurnosti leži u šifriranju (enkripciji) samog sadržaja. Kriptografija ili šifrovanje je nauka koja se bavi metodima očuvanja tajnosti informacija. Kada se lične, finansijske, vojne ili informacije državne bezbednosti prenose sa mesta na mesto, one postaju ranjive na prisluškivačke taktike. Ovakvi problemi se mogu izbeći kriptovanjem (šifrovanjem) informacija koje ih čini nedostupnim neželjenoj strani. Šifra i digitalni potpis su kriptografske tehnike koje se koriste da bi se implementirali bezbednosni servisi. Osnovni element koji se koristi naziva se šifarski sistem ili algoritam šifrovanja. Svaki šifarski sistem obuhvata par transformacija podataka, koje se nazivaju šifrovanje i dešifrovanje. Šifrovanje je procedura koja transformiše originalnu informaciju (otvoreni tekst) u šifrovane podatke (šifrat). Obrnut proces, dešifrovanje, rekonstruiše otvoreni tekst na osnovu šifrata. Elektronski potpis (engl. Digital Signature) je skup podataka u elektronskom obliku koji su pridruženi ili su logički povezani sa drugim podacima u elektronskom obliku i koji služe za identifikaciju potpisnika i autentičnost potpisanog elektronskog dokumenta. Elektronski potpis predstavlja tehnologiju čijom se primenom u sistemima elektronskog poslovanja omogućava provera autentičnosti potpisnika, date poruke ili dokumenta. Analogno svojeručnom potpisu u standardnom poslovanju, elektronski potpis se koristi u elektronskom. Elektronski potpis ima i dodatnu osobinu da štiti integritet elektronski potpisane poruke. U kriptografiji, šifra je algoritam za šifrovanje i dešifrovanje — serija precizno definisanih koraka koji slede jedan za drugim. U netehničkoj upotrebi, šifra i kod predstavljaju isti termin, ali u kriptografiji to su različiti pojmovi. U klasičnoj kriptografiji, šifra je odvojena od koda. Načelno, u kodu se zamenjivanje vrši na osnovu obimne knjige kodova, u kojoj se reči i fraze zamenjuju slučajnim nizom znakova. Izvor: Wikipedia.

Šetajući SU korisnik ♥ ♥ ♥

01001111 01101110 00100000 01101111 01100100 00100000 01110110 01101111 01101010 01110011 01101011 01100101 00100000 01101110 01100001 01110000 01110010 01100001 01110110 01101001 00100000 01110011 01101011 01101100 01100001 01100100 01101110 01101111 00100000 01110100 01100101 01101100 01101111 00100000 01101001 00100000 01110101 01101100 01101111 01100111 01101111 01110010 01101001 00100000 01110011 01100101 00101110
ROOTWALKER @ ROOT ACCESS

IRDA ♥

IrDA (eng: Infrared data association) je komunikacioni protokol namenjen point-to-point ili point-to-multipoint komunikaciji između električnih uređaja (računara, mobilnih telefona i ostalih perifernih komponenti) koristeći direktnu infra-crvenu komunikaciju kroz prostor ostvarenu pomoću LED (eng: Light emiting diodes) diode. Da ne nabrajam tabelarno sa performansama standarde, samo ću ih nabrojati: SIR, MIR, FIR, VFIR i UFIR (eng: Ultra Fast Infrared) brzine do 100Mbps koji je trenutno u razvoju. Jedna od upotreba ovog standarda je navođenje raketa, a jedan od primera je Vympel R-23/24 (NATO naziv: AA-7 Apex), sovjetska raketa vazduh-vazduh srednjeg dometa. Razvijena je tehnologijom po IrDA protokolu i poluaktivnim radarskim navođenjem posebno za avion MiG-23. U IoT (eng: Internet of Things) instalacijama koristi se najviše za upravljanje multimedijom.

Root X - Koren X ♥

01010011 01001001 01010010 00101100 00100000 01001101 01001001 01010010 00101100 00100000 01000110 01001001 01010010 00101100 00100000 01010110 01000110 01001001 01010010 00100000 01101001 00100000 01010101 01000110 01001001 01010010 00100000 00101000 01100101 01101110 01100111 00111010 00100000 01010101 01101100 01110100 01110010 01100001 00100000 01000110 01100001 01110011 01110100 00100000 01001001 01101110 01100110 01110010 01100001 01110010 01100101 01100100 00101001
X @ ROOTX

Centralizovani, Decentralizovani i Distribuirani Sistemi Bezbednosti ♥

C D D ♣ ♥

01000011 01100101 01101110 01110100 01110010 01100001 01101100 01101001 01111010 01101111 01110110 01100001 01101110 01101001 00101100 00100000 01000100 01100101 01100011 01100101 01101110 01110100 01110010 01100001 01101100 01101001 01111010 01101111 01110110 01100001 01101110 01101001 00100000 01101001 00100000 01000100 01101001 01110011 01110100 01110010 01101001 01100010 01110101 01101001 01110010 01100001 01101110 01101001 00100000 01010011 01101001 01110011 01110100 01100101 01101101 01101001 00100000 01000010 01100101 01111010 01100010 01100101 01100100 01101110 01101111 01110011 01110100 01101001
Z @ ROOTX # ROOT

PGP Enkripcija ♣ ♣ ♣

Pretty Good Privacy (PGP) je softver - protokol za šifrovanje i dešifrovanje podataka koji obezbeđuje kripto privatnost i autorizaciju za prenos podataka. Često se koristi za potpisivanje, šifrovanje i dešifrovanje tekstova, imejlova, fajlova, imenika i ceo disk particije i da se poveća bezbednost imejl komunikacije. Ovaj softver je kreirao Phillip R. Zimmermann 1991. godine. Izvor: Wikipedia.

Manevar ♣ ♥

Najteže umeće je umeće manevrisanja. U manevru je najteže to što zaobilazni put moramo učiniti najpristupačnijim i teškoće moramo pretvoriti u svoje prednosti. Dakle, idemo poznatim (najpristupačnijim) stazama i skrećemo neprijatelja gde mi hoćemo dezinformacijom. Na taj način možemo krenuti i posle njega, a stići pre njega. Kad znamo postupak, onda možemo reći da smo ovladali strategijom pristupačnog (izračunatog) i nepristupačnog.

Etičko hakovanje ♥

Etički hakeri (engl. Ethical hackers) su eksperti u oblasti informacionih tehnologija, koji se bave ispitivanjem sigurnosti računarskih sistema. Termin "etički hakeri" opisuje hakere koji pokušavaju da oštete, izmene, prikriju, ili na drugi način učine neupotrebljivim računarski program, ne bi li pomogli vlasnicima programa da postanu svesni nezaštićenosti svojih podataka i sigurnosnih propusta. Izvor: Wikipedia.

♣ WS1 [dot] GITHUB [dot] IO ♣ ♥ Kontrola Interference Duh Protokolom ♣

01001110 01100001 01101010 01110100 01100101 11000101 10111110 01100101 00100000 01110101 01101101 01100101 11000100 10000111 01100101 00100000 01101010 01100101 00100000 01110101 01101101 01100101 11000100 10000111 01100101 00100000 01101101 01100001 01101110 01100101 01110110 01110010 01101001 01110011 01100001 01101110 01101010 01100001 00101110
HIGHTECH @ WS1#GHOST

Whitehat Alati ♥ ♣

Statički sadržaj je nemoguće hakovati. PS: Gledam vas. Potpis: Admin (0000) ♥ ♣ ♥

Hackstory Apòstols ♥ ♣

♣ Gde mi nestaješ - Hackstory - Apòstols - Neispričana priča - (Ne)Obična Stvar Srca ♥ ♣ ♥

Dzej DzejDzej DzejDzej DzejDzej Dzej

Powered by Antistereotip ♥
Kontaktirajte nas putem forme - Kontakt forma
Enkriptovani Email: threewhiterabbits [at] protonmail [dot] com
Telefon: +381659511404

Pogledajte Osnivački Akt
Pogledajte Statut Antistereotipa
Pogledajte APR Rešenje
Antistereotip Konfekcija
O Antistereotipu Na Jednoj Stranici
One Pager Antistereotip (English)

PIB: 109256535
Matični broj: 28186355

Poslovni partner ASKA IMM DOO:

Hosting usluge:

Srdačno: Admin (0000)

Facebook @antistereotipTwitter @antistereotipGithub @antistereotip