U skladu sa odredbama čl. 10., 11. i 12. Zakona o udruženjima („Službeni list RS“, br.51/09), osnivačka skupština Udruženja građana za besplatnu informatičku edukaciju i društveno odgovorne projekte Antistereotip, na sednici održanoj 22.10.2015. godine u Beogradu, usvojila je:

STATUT
Udruženja građana za besplatnu informatičku edukaciju i društveno odgovorne projekte Antistereotip1. OSNOVNE ODREDBE
	Predsedavajući Osnivačke Skupštine

	__________________________________
	
	Milutin Gavrilović