Antistereotip

Udruženje građana za besplatnu informatičku edukaciju i društveno odgovorne projekte Antistereotip je dobrovoljno, nevladino i neprofitabilno, nestranačko udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti besplatne informatičke edukacije socijalno ugrožene omladine i dece, sprovođenja društveno odgovornih projekata, rada sa marginalizovanim grupama stanovništva i pomoći zavisnicima, kao i žrtvama trafiking-a.

Besplatni IT univerzitet

"Nije znanje znanje znati, već je znanje znanje dati."

Antistereotip

Udruženje građana za besplatnu informatičku edukaciju i društveno odgovorne projekte Antistereotip je dobrovoljno, nevladino i neprofitabilno, nestranačko udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti besplatne informatičke edukacije socijalno ugrožene omladine i dece, sprovođenja društveno odgovornih projekata, rada sa marginalizovanim grupama stanovništva i pomoći zavisnicima, kao i žrtvama trafiking-a.

BUDITE STRPLJIVI, SAJT JE U FAZI IZRADE. BUDITE INFORMISANI U VEZI OVOG PROJEKTA. UNESITE VAŠU EMAIL ADRESU U GORNJEM DESNOM UGLU RADI OBAVEŠTENJA.

Tri ključa uspeha

Edukacija

Formalna i neformalna edukacija su ključ uspeha. Edukovanje u oblasti programiranja – primenjeno matematičko područje. Edukacija i osposobljavanje za rad sa alatima za programiranje i programskim jezicima

Inovacije

Baziramo se na inovativna rešenja i ideje. Rad na unapređenju informatičke struke praćenjem aktuelnih trendova i novih tehnologija. Otvoren um je ono što nas čini inovativnim. Vežite pojas, krećemo.

Praktičnost

Upućivanje i edukovanje u osnovne strukture računarskih sistema kao i rad sa osnovnim alatima neophodnim za savremeno poslovanje nezavisno od vrste posla. Praktičan pristup i gejmifikacija u interaktivnom okruženju.

Publikacije

Detaljno iskazani ciljevi i načini ostvarivanja ciljeva Udruženja su:

 • Upućivanje i edukovanje u osnovne strukture računarskih sistema.
 • Rad sa osnovnim alatima neophodnim za savremeno poslovanje nezavisno od vrste posla;
 • Edukovanje u oblasti programiranja – primenjeno matematičko područje;
 • Edukacija i osposobljavanje za rad sa alatima za programiranje i programskim jezicima;
 • Edukacija u oblasti sigurnosti dece na internetu;
 • Organizovanje različitih humanitarnih i volonterskih akcija;
 • Rad na unapređenju informatičke struke praćenjem aktuelnih trendova i nove tehnologije;
 • Održavanje i organizovanje kurseva, seminara, takmičenja i stručnih smotri;
 • Organizovanje druženje radi širenja znanja i unapređenja međuljudskih odnosa;
 • Saradnja sa drugim klubovima, udruženjima, obrazovnim institucijama i organizacijama;
 • Prikupljanje i obrada naučne i stručne literature u oblasti računarstva;
 • Prikupljanje i obrada statističkih podataka relevantnih za stanje informacionog društva;
 • Predikciona analiza;
 • Učestvovanje u realizaciji strategije razvoja informacionog društva;
 • Sprovođenje društveno odgovornih projekata u različitim oblastima;
 • Objavljivanje biltena, časopisa i druge literature sa informatičkom tematikom;
 • Rad sa marginalizovanim grupama stanovništva i pomoć zavisnicima;
 • Prevencija širenja negativnih društvenih pojava, zavisnosti od poroka i društveno neprihvatljivih oblika ponašanja;
 • Prevencija, pomoć i zaštita oblicima dečije pornografije (pedofilije) i trafikinga (trgovina ljudima);
 • Paleta boja:

  paleta-boja