U skladu sa odredbama čl. 10. i 11. Zakona o udruženjima („Službeni list RS“, br.51/09), na osnivačkoj skupštini održanoj dana 22.10.2015. u Beogradu usvojen je sledeći:

OSNIVAČKI AKT

Udruženja građana za besplatnu informatičku edukaciju i društveno odgovorne projekte

Osnivači:

Osnivaju: Udruženje građana za besplatnu informatičku edukaciju i društveno odgovorne projekte Antistereotip

Skraćeni naziv: AntiStereotip

Adresa sedišta je: Beograd, Palilula, D.L.

Udruženje se osniva radi ostvarivanja ciljeva u oblasti besplatne informatičke edukacije socijalno ugrožene omladine i dece, sprovođenja društveno odgovornih projekata, rada sa marginalizovanim grupama stanovništva i pomoći zavisnicima.

Udruženje se fokusira na ispunjavanje sledećih ciljeva:

 • upućivanje i edukovanje u osnovne strukture računarskih sistema kao i rad sa osnovnim alatima neophodnim za savremeno poslovanje nezavisno od vrste posla;
 • edukovanje u oblasti programiranja – primenjeno matematičko područje;
 • edukacija i osposobljavanje za rad sa alatima za programiranje i programskim jezicima;
 • edukacija u oblasti sigurnosti dece na internetu;
 • organizovanje različitih humanitarnih i volonterskih akcija;
 • rad na unapređenju informatičke struke praćenjem aktuelnih trendova i nove tehnologije;
 • održavanje i organizovanje kurseva, seminara, takmičenja i stručnih smotri;
 • organizovanje druženje radi širenja znanja i unapređenja međuljudskih odnosa;
 • saradnja sa drugim klubovima, udruženjima, obrazovnim institucijama i organizacijama;
 • prikupljanje i obrada naučne i stručne literature u oblasti računarstva;
 • prikupljanje i obrada statističkih podataka relevantnih za stanje informacionog društva;
 • predikciona analiza;
 • učestvovanje u realizaciji strategije razvoja informacionog društva;
 • sprovođenje društveno odgovornih projekata u različitim oblastima;
 • objavljivanje biltena, časopisa i druge literature sa informatičkom tematikom;
 • rad sa marginalizovanim grupama stanovništva i pomoć zavisnicima;
 • prevencija širenja negativnih društvenih pojava, zavisnosti od poroka i društveno neprihvatljivih oblika ponašanja;
 • prevencija, pomoć i zaštita oblicima dečije pornografije (pedofilije) i trafikinga (trgovina ljudima);
 • Za zastupanje udruženja ovlašćen je: Milutin Gavrilović, adresa: D.L.

  Osnivači:

  1. Milutin Gavrilović, jmbg: _________________________

  2. Danilo Bogdanov, jmbg: _________________________

  3. Marija Pavlović, jmbg: _________________________

  U Beogradu.