Osnove web dizajna

Pojmovi! HTTP (eng: HyperText Transfer Protocol) predstavlja glavnu i najčešću metodu prenosa informacija na Webu. Osnovna svrha ovog protokola je da omogući objavljivanje i prezentaciju HTML dokumenata, odnosno web [...]

Osnove JAVASCRIPT-a

https://www.w3schools.com/js/ https://javascript.info/ https://www.tutorialspoint.com/javascript/ https://www.javascript.com/try http://htmldog.com/guides/javascript/

Osnove PHP programskog jezika

http://php.net/ http://tutoriali.org/PHP.html http://www.tutorijali.net/php https://www.w3schools.com/php/ https://www.startutorial.com/articles/view/php-crud-tutorial-part-1 https://www.codeofaninja.com/2011/12/php-and-mysql-crud-tutorial.html http://phpclicks.com/php-pdo-crud-tutorial/ http://gledaj-uci.com/category/text-tutoriali/ https://www.youtube.com/channel/UCFhHkl9miEIaxNLjSYPBsMg/videos https://daveismyname.blog/login-and-registration-system-with-php Šta je PHP ? PHP: HYPERTEXT PREPROCESSOR je projekat otvorenog koda (open source) i jedan je od najboljih i [...]

Kompjuterska sigurnost

Evo jedne teme o sigurnosti ... Sta uraditi ukoliko zelite sanirati sigurnosne propuste na gnu/linux sistemima ??? Ukoliko Vam je racunar "na netu" i otvoren port 22 za ssh [...]

Load More Posts