Ratnici interneta

Kako funkcionise internet?

Osnove web dizajna

Pojmovi! HTTP (eng: HyperText Transfer Protocol) predstavlja glavnu i najčešću metodu prenosa informacija na Webu. Osnovna svrha ovog protokola je da omogući objavljivanje i prezentaciju HTML dokumenata, odnosno web [...]

Load More Posts